Vefsna

top-articles-vefsna

 

Av Kjell Øksendal
 
Vefsn ble navnet på det slyngete fjordsystemet fra skjærgården og leia sør for Tjøtta eller østover sundan langs Alsten og inn til fjordbotnet der Storelva munnet ut i fjorden. Vefsn er etter alt å dømme et seilings-navn; Vefsnfjorden måtte en vefa seg innover. Seileren måtte krysse og veve seg innigjennom og utigjennom Vefsnfjorden slik skyttelen går i veven, fra side til side. Derav navnet. Etter hvert fikk Storelva i Vefsnir navnet Vefsna. I neste omgang gav fjord- og elvenavnet grunnlag for områdenavnet Vefsn. Administrativt har vi hatt Vefsen fjerding, Vefsen tinglag og Vefsn prestegjeld. Før 1860 omfattet Vefsen grovt sett dagens tre kommuner Hattfjelldal (pluss
Nord-Røssvatnet), Grane og Vefsn (pluss deler av Leirfjord, men minus Drevvatnet og Elsfjorden).
 
Steinalderfolket hadde et årvisst øst-vest-trekk. De var vel mest på kysten. Men om sommeren dro de på veidetokt inn fjordene og fulgte laksen og elvene langt opp gjennom innlandet. I begynnelsen av historisk tid leser vi om vikinghøvdingene på kysten som dro på handelsferder østover til Finnmork, som ikke er dagens Finnmark,
men innlandsskandinavia, der finnene, samene, holdt til. Samene og innlandsfolket skaffet den tids stormenn pelsverk, en av de viktigste byttevarene i den tids utenrikshandel. I Eigilssaga leser vi om Torolv Kveldulvsson på Sandnes som sist på 800-tallet kom ned av fjellom i Vefsnir, første gang Vefsn-navnet er belagt.
 
Da foretaksomme engelskmenn i beste kolonistil kom til Vefsn på utkikk etter ”business opportunities”, fikk lakseelvene og skogen markedsverdi. Disse entreprenørene etablerte seg i Vefsna som ivrige og dyktige laksefiskere fra midten av 1800-tallet. På 1860-tallet fikk de hand om store, urørte skogsområder, og de satte i verk skogsdrift i et omfang de innfødte ikke hadde sett maken til: Vefsna-elvesystemet hadde vært til nytte og gagn som fiskeelv og transportårer. Nå skulle vasskrafta frakte tusener av tylfter skurtømmer til engelskmennenes store dampsagbruk ved Vefsnas munning på Halsøya.
 
Lakseelvene i Vefsn, dvs. Vefsna, Fusta, Hundåla og Drevjeelva, fikk ry for å være blant de beste i landet. Særlig hadde Fusta og Vefsna ord på seg for stor fisk; rugger på over 40 lbs (20 kg; den tids veiing var det engelske sportsfiskere som stod for, og dermed var skalaen i pund)
 
Vefsn Region var før vedtakinga av formannskapslovene i 1837 deler av samme kommune. Den nye kommunen var videreføring av langt eldre alder som Vefsn sokn/prestegjeld og Vefsn fjerding (tinglag), begge med opphav i mellomalderen.
Elvene i området vårt er blant de beste i Europa når det gjelder laks og sjøørretfiske. De første britiske sportsfiskerne gjorde visstnok sitt inntog her i 1850-åra og satte seinere sitt preg på miljøet langs elva i nesten hundre år.
 
Best kjent er som sagt Vefsna, Fusta og Drevja. Fremdeles kan du være heldig og ta en laks på 15 kg, mens ørreten veier fra 2 til 12 kg. Langs Vefsna er det mange flotte steder å fiske med stang og flue, og særlig er området under Laksforsen kjent for godt fiske. I Vefsnfjorden er det gode muligheter for fiske av sei, torsk, kveite, sjøørret og laks store deler av året.
 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal har minst 2.000 fiskevatn som ligger innenfor 1 times gange fra bilvei. Her er alt fra små bortgjemte skogs- tjern til store innsjøer og fjellvatn langt over tregrensen. Særlig er Børgefjellet og Børgefjell nasjonalpark kjent for sine gode fiskevatn. Her fås kun ørret som er viden kjent for sin enestående kvalitet. Er du på vandring langs Nordlandsruta fra Saltfjellet til Børgefjell, vil du kunne sikre deg dagens middag/fangst i en mengde elver og små fjellvatn.
 
Dette er bare noen få av de utallige fiskemulighetene du har på Helgeland. Husk å sette deg inn i reglene for fiskekort og desinfeksjon av fiskeutstyr.
Gjennom årtusen har Vefsna vært en livsnerve gjennom Vefsnbyg- dene. I tidligere tider betydde den mye som samferdselsåre, også for tømmerfløyting som fra 1860-åra fikk stort omfang. Den hadde alltid vært ei god lakseelv som folket på gardene omkring kunne nytte. Mens Vefsna var på sitt beste, var den blant Norges beste lakseelver.
 
Velkommen til fantastiske fiskeopplevelser på Helgeland og skitt fiske!
 
Tips en venn  Skriv ut