Vassås kulturminneløype

Kulturopplevelser på Helgelandskysten

Turkart Helgeland Enkel tur Kart Les mer

Vassås kulturminneløype ble åpnet i 1992, og er laget av Bindal kommune i samarbeid med vitenskapsmuseet i Trondheim og Nordland fylkeskommune.

Kulturminneløypa på Vassås går gjennom et gravfelt fra jernalder. Vassås har hatt en sentral plass i Bindal. Langs løypa ligger Vassås kirke og Bindal bygdetun. Løypa består av 11 poster, og tar ca 1 time i rolig tempo.

Vassås kulturminneløype
Vassåsen kulturminneløype er markert på kartet
Stien går ut fra Vassås kirkegård
Stien går ut fra Vassås kirkegård (foto: Jens Chr Berg)
Hver sommer er det guiding i løypa
Hver sommer er det guiding i løypa (foto: Jens Chr Berg)
Langhaug på Vassås
Langhaug på Vassås (foto: Jens Chr Berg)
Bindal bygdetun Plassen er en av postene i løypa
Bindal bygdetun er en av postene (foto: Jens Chr Berg)
Turkart Helgeland