Vallia

Turforslag i Vallia nærturområde

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Vallia strekker seg langs åsen på oversiden av Skjervengan og helt til Hamarheim.

Start på parkeringsplassen mellom Austerbygdvegen 27 og 29 på Skjervengan. Gå traktorvegen oppover til denne tar en kraftig sving til høyre, -tar du til venstre her kommer du til en gapahuk (ca 70 m). Fortsett oppover til du kommer til en sti som tar av til høyre (her står et infoskilt om skogen som fornybar ressurs), -følg denne stien gjennom skogen til du kommer til ei hogstflate (her står et infoskilt om allemannsretten). Ta til høyre ned i kanten av hogsflata (dette er kanskje turens mest krevende parti, for her er stien utydelig) og ned til en leirplass nede ved ny hovedsti/traktorveg. Her kan du utforske noen berghuler like ved vegkanten. Er barna slitne nå, kan du følge hovedstien (ta høyre) ned til utgangspunktet, eller dere kan ta venstre og følge denne hovedstien helt ned til Hamarheim, og senere langs Austerbygdvegen tilbake til utgangspunktet.

Denne turen passer for alle.

Les mer om Dolstadåsen nærturområde.

20140811_113755
Gapahuken
20140811_113306
Her tar du av traktorvegen
20140813_120733
Berghuler i nærheten av turvegen
vallia
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland