Urdfjellet

  • Underkategori:

    • Tursti
  • Parkering:

    • Ved fergeleiet på Bjørn
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Les mer

Urdfjellet ligger rett vest for fergeleiet på Bjørn. På toppen får du flott utsikt mot Alstenfjorden og de Syv Søstre første del av turen. Siste del av turen med utsikt til Hestadmarka og Hestadtind. Dette er en relativt lett tur i fint terreng.

På parkeringsplassen ved fergeleiet på Bjørn, følg gang-/sykkelvei fram til Lagersalget. Klyv over rekkverk og følg stien som går på høyresiden av bekken. Tydelig sti helt opp til vardene (turkasse). Fortsett videre vestover på fjellryggen helt til du kommer ned i Hestadmarka, stien er delvis merka. Når du er nede i marka går du tilbake mot Bjørn langs tydelig sti til du kommer fram ved vanntårnet opp i Jægtlia boligfelt. Følg Jægtliveien ned til Kvitbergveien og følg denne ned til butikken og parkeringsplassen. 

Turkart Helgeland