Tuvlimannen

Post nr 4 i 2019

Fjelltrimmen Middels tur Kart

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold om vinteren.

Kjør til Rokåsmyra mellom Brattbakk og Fustvatn. Parkér langs veien der det på Helfjellsiden er en tømmerlunne og en skogsvei som går oppover (på andre side av veien starter høyspenten som går mot Bergsnev).

 

Turen går stort sett oppover, til dels bratt men også noen flate lange perioder.

Følg skogsveien oppover. Etter ca. 10 minutter deler veien seg. Gå til venstre, også den tydeligste veien. Etter ca 15-20 minutter deler veien seg på nytt. Hold til høyre og følg skogsveien til enden (ved ei hytte). Følg sti til høyre fra hytta gjennom skogen til skoggrensen ( 5-10 minutter fra hytta). Følg sti som går mot venstre etter at du er ute av skogen. Da ser du snart Tuvlimannen: En ca 2 m høy varde er godt synlig nær toppen.

tuvlimannene
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland