Turkart Helgeland

knapp t hvit på grønn

 

Turkart Helgeland er en felles digital turkartportal for kommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Brønnøy, Vevelstad, Bindal, Sømna, Vega, Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord.

I hovedsak består løsningen av to deler;

• Portalen, turkarthelgeland.no, bygd opp som en ordinær hjemmeside, med sortering av ”turdata”.

• Kartsiden, der du kan navigere i kart, finne data visuelt, og planlegge ferdsel på en ny og innovativ måte.

Kartløsningen er levert av Norkart Geoservice. I kartet kan du finne stier og turforslag, hytter, fiskeplasser og mange andre interessepunkt i regionen. Det er utskriftsmuligheter i kartet, og man har tilgang til ferske flyfoto og annen nyttig kartinformasjon for planlegging av et allsidig friluftsliv. 3D-funksjonen i kartløsningen vil øke brukeropplevelsen, ettersom man kan ”fly” stier i en tredimensjonal terrengmodell.

Et kvalitetskrav i prosjektet er å logge alle turmål ute i terrenget. Alle stier og interessepunkt som kan ”slås på” i kartet, er registrert og logget av frivillige med håndholdt GPS. Nøyaktigheten på de innmålte objektene ligger mest sannsynlig innenfor ca 7 – 9 m. Enkelte interessepunkt kan ha en betydelig høyere nøyaktighet.

Kart er ferskvare, så dette kartet blir aldri ”ferdig”. Stadig kommer det inn GPS-data og bilder fra ivrige loggere. Hver natt blir kartet oppdatert med eventuelle nye turer. Det er et uttalt mål å logge alle stier fra N50-kartserien.

Turkart Helgeland har også som mål å favne bredt. Prosjektet er avhengig av gode samarbeidspartnere, og vi håper å ha truffet alle lag i befolkningen med kartløsningen.

På sikt vil alle disse kartdataene kunne brukes til produksjon av papirkart; det være seg turkart for større sammenhengende naturområder, nærturkart, ski-og løypekart, kart for spesielle karttema etc.

Alle bilder og informasjon om objekter i kartet er i hovedsak produsert av turkarthelgeland, om ikke annet er oppgitt. Det er lagt linker til samarbeidende organisasjoner og foretak der dette har falt seg naturlig.

Dersom du har tilbakemelding på turkarthelgeland, eller ønsker å delta med tekst, bilder, GPS-logging eller annen informasjon ber vi deg ta kontakt gjennom post@turkarthelgeland.no,  alternativt ta kontakt med din kommune.

Turkartprosjektet er basert på ønsket om en interkommunal digital kartløsning, med oppstart i det små fra 2009, men skjøt fart fra sommeren 2010, og senere fra vinteren 2011, da også Brønnøy og Vevelstad kommuner ble invitert til å delta. Prosjektet er åpent for deltakelse fra flere tilgrensende kommuner, og er støttet med finansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for forvaltning og IKT, Nordland Fylkeskommune, samt stor kommunal egeninnsats.

 

Hvordan lage linker fra turkartet leser du her.

Les mer om kart og koordinater her.

Tips en venn  Skriv ut