Tolvtua/Dalvese

Post nr 3 i 2020

Fjelltrimmen Krevende tur Kart Les mer

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold om vinteren.

Lurer du på navnene ”Ølløvtuva” og ”Tolvtua”? Still deg på en av disse toppene en dag sola skinner, vær der henholdsvis klokka elleve eller tolv, juster for eventuell sommertid og se hvor skyggen din peker. Kanskje finner du forklaringa da.

Via Skjervvatnet (total lengde til toppen ca 6,6 km)

Start fra Skjervasselva og følg traktorvegen østover ca 600 meter, fortsett så videre på godt synlig sti. Etter ytterligere en liten kilometer holder du høyre i stidelet og fortsetter videre etter stia til Skjervvatnet. Gå over brua (eventuelt demningen) og følg stia på vestsiden av vatnet til du kommer til innløpet på sørsiden, -her forsvinner stien. Fortsett videre sørøstover til du kommer til toppen.

Via Middagstjønna (total lengde til toppen ca 8,3 km)

Dette er en litt lengre tur, men kanskje bedre alternativ når det gjelder turopplevelse, Start som over, men hold til venstre i omtalte stideler og fortsetter videre etter stia til Middagstjønna. Gå over demningen og følg stia på sørsiden av tjønna ca 700 meter hvor du holder høyre i stideler. Fortsett videre mot Kroktjønna, men forlat stien etter ca 1 km og hold til høyre opp mot kraftlinja. Videre kan du delvis følge en gammel traktorveg før du dreier sørover til toppen.

tolvtuva via skjervvatnet
Markert er turforslaget via Skjervvatnet
tolvtuva via middagstjønna
Markert er turforslaget via Middagstjønna
Turkart Helgeland