Tøymvasshytta

Hytte i Lomsdal-Visten nasjonalpark

  • Underkategori:

    • Åpen hytte
  • Eier:

    • Helgelandskraft
  • Avstand fra parkering:

    • 8 km (fra Storbørja)/ 15 km (fra Aursletta)
Turkart Helgeland Krevende tur Kart Les mer Enkel tur

Adkomsten til Tøymvasshytta følger ikke sti hele veien. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

Tøymvasshytta ligger midt i Laksmarkdalen / Børjedalen og ble bygd på begynnelsen av 60-tallet, og var da husvære for de som jobbet med høyspentlinja. Adkomsten er fra Storbørja i sør eller fra Aursletta i nord.

Fra Storbørja: Følg den tydelige stien opp mot Vesterdalshytta og så videre nordover etter den stor sett sammenhengende varderekke på steingrunnen videre nordover i Børjedalen.

Fra Aursletta: Prøv å ordne deg båtskyss opp Lakselvvatnet, eller følg stien på sørvestsia av vatnet. Videre sørover langs sti til Laksmarkvatnet

Turforslagene som er beskrevet her, følger ikke stier, - så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

-2103796482
Markert er adkomsten fra Storbørja
65543298
Markert er adkomsten fra Aursletta
Turkart Helgeland