Tjøtta

Opplevelsesturisme i Alstahaug kommune

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • 5,8 km
 • Merking:

  • Nei
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Hele året
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

En fin rundtur på Tjøtta

Gode muligheter for å lære om Tjøttas historie 

Tjøtta er rik på historie, og dette turforslaget på drøye seks kilometer følger i store deler ”Fotefar mot nord”-stia fullpakket med kulturminner. Her er det valgt en rute, men her er mange muligheter for å velge andre varianter og avstikkere. Å gå tur på Tjøtta innebærer vandring i flatt terreng, så det er ingen klatre-messige utfordringer. Kulturlandskapet lever ennå på Tjøtta og i perioder er her hundrevis av beitende dyr. Ta hensyn og lukk grindene du åpner, og går du langs enger, holder du deg i kanten utenfor.

Sjøl om her er flatt er terrenget du går i variert. Fra kulturminner på ”Tjøtta innland”, til vandring langs skipsleia på vestsida. Utgangspunktet for en rundtur på Tjøtta kan være kongesteinen i Kongeparken eller oppe på kirkebakken ved kirka. Du runder bak kirka og går rett austover mot Lækkenga. Her passererman det nye gårdsanlegget på gården på Tjøtta, og veien som følges er den gamle til Svines.

På Lækkenga står spøet til Lækkamøya, hun som i sagnet om fjellene våre kastet seg fra snuredskapet hun brukte til lefsebakingen blant annet. Her står det stukket ned i bakken. Her er også gamle husstuer, og det er lagd til en bålplass med sitteplasser.

Fra Lækkenga tar man rett til venstre omtrent og begir seg til Øversundet til den såkalte Rebakkastua, som den kalles på folkemunne. Her er det åpent hus, og inne står rent vann og kaffe, så det er bare å sette kaffen på kok. Husk å lukke porten når du går videre.

Videre bærer det mot Kvernholmen hvor det er tufter etter en husmannsplass. I det hele tatt er det mange tufter bortover Tjøtta. Noen hundre meter seinere er du ved Korsneset, og her ved Korsnesækra er det ei flott fugletitterhytte med utsikt mot Ostjønna. Kikkert er på plass og gir gode muligheter for å se nærmere på fuglelivet i dette naturreservatet. Sjeldne fugletyper observeres ofte her. Herfra kan man gå nordover langs det som kalles Sundet, parallelt omtrent med riksvei 17. Da har du gått omtrent fire kilometer av turen vi har lagt opp til.

Riksveien krysses her, og rett på andre sida dukker det opp en kulturskatt som mange på ytre Helgeland ikke vet så mye om. Nemlig Gullhaugan. Her i dette området er det kanskje over 200 gravhauger, og flere av dem på en anselig størrelse. Det sies at Øyvind Finnson Skaldespiller er gravlagt her, i en av de største gravhaugene. Videre vestover mot skipsleia ligger to steingraver, ikke ubetydelig i størrelse.

Her gjør vi en liten sving sørover langs fjæra, men denne turen kan bygges ut austover forbi Krigskirkegården, på begge sider av riksveien. Vi er så vidt bortom Gångstøa hvor det nok en gang i gammel tid har vært stor aktivitet rettet mot sjøen. Herfra går vi mot riksveien igjen retning kirka, lirker oss forsiktig gjennom et lite le på et gjerde og ut en traktorvei til riksveien. Denne følges i 300 meter sørover til vi tar av mot Ostjønna.

Alternativt til å gå de 300 metrene langs riksveien kan du gå tilbake over Korsnesækra.Vår ruta tar imidlertid av ved lagerbygget nord for Ostjønna. Naturreservatet rundes nå mye nærmere enn da vi var ved fugletitterhytta, og snart har du rake veien mot kirka og utgangspunktet for turen. Ha i mente når du passerer Ostjønna at dette er et fredet naturreservat, og spesielt i hekkesesongen skal fuglelivet her ikke forstyrres. Turen kan med fordel avsluttes med et bedre måltid på gjestegården på Tjøtta som ligger like sør for kirka inne på gårdstunet. Gjestegården ble for øvrig tildelt Olavsrosa i mai 2008.

tjøtta
Snuredskapet til Lækkamøya som i sagnet om fjellene i Alstahaug kastet i sinne. (bilde tatt av Inge Ove Tysnes)
tjøtta2
De gamle husstuene står åpne (bilde tatt av: Inge Ove Tysnes)
tjøtta3
Gullhaugen (bilde tatt av: Inge Ove Tysnes)
Turkart Helgeland