Svartvassheia

Åpen hytte i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Turkart Helgeland Meget krevende tur Kart Les mer Enkel tur

Adkomsten til hytta i Svartvassheia (også kjent som telegrafhytta i Sæterdalen) følger ikke sti hele veien. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

Adkomst fra Sandvikbakken: Ta av til høyre over første hengebru over Skjørlegdelva. Gå forbi Fjellgården. Fortsett stien videre vestover, drei sørover forbi Tåletjønna. Gå over hengebrua over Fjellskardelva. Ved Sæterskardhytta dreier du vestover mot Sæterkardet (Seaterejurrie). 
Eller gå forbi første hengebrua. Fortsett videre innover langs Skjørlægdelva (ca 4,5 km) til Finnbruforsen, gå over hengbroa og fortsett nordover mot Sæterskardhytta  og fortsetter videre som over.

Turforslagene som er beskrevet her, følger ikke stier, - så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

-906572378
Markert er turforslaget via Fjellgården og Sæterskardhytta
-658620524
Markert er turforslaget via Finnbruforsen og Sæterskardhytta
Turkart Helgeland