Svarthopen

Nærtursti ved Brønnøysund

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • Ca 2,2 km
 • Tidsforbruk:

  • 20 min - 1/2 time
 • Merking:

  • Ikke merket
 • Sesong:

  • Hele året (ikke brøytet)
 • Parkering:

  • Ved Brønnøyhallen eller ved Flyplassveien
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

Svarthopen: Området har fått navn etter den dype saltvannspollen som har sin eneste forbindelse mot Hestvadet (og sjøen utenfor) via en 6-7 m bred åpning sør for Migmaurneset (bildet øverst).

Løypa følger gruset sti og starter ved Brønnøyhallen, men man kommer til området fra flere kanter; til badeplassen i sør 50 m unna Flyplassveien, og i nord via Axel Gynterbergs gate. Løypa går rundt Svarthopen, traseen over Migmaurneset er tilgjengelig for barnevogner og rullestolbrukere (selv om den ikke fyller dagens krav til universell utforming). Langs østsiden mot flyplassen er stien stedvis noe brattere og knausete. Det er bygd bruer over flere kløfter for å sikre framkommelighet.
 
Svarthopen er av de mest populære og mest brukte friluftsområdene ved Brønnøysund, en grønn lunge i strandsonen mellom flyplass, boligområder, skoletun og idrettsområde. Fin joggeløype, brukt av skoleklasser, idrettslag, mosjonister o.a. Småkupert terreng på kalkrik grunn gir variert naturpreg og planteliv. Selv med by og flyplass rett i nærheten oppleves området som skjermet.
svarthopen1
Bru over utløpet sør for Migmaurneset sikrer sammenhengende sti hele veien rundt Svarthopen (t.h.). Mofjellet (t.v.) og Andalshatten skimtes i bakgrunnen. (foto: Magnar Solbakk)
svarthopen2
Fra badeplassen helt sør i Svarthopen. (Foto: Magnar Solbakk)
svarthopen rundt
Turkart Helgeland