Svalvatnet til Svartvatnet gård

Turmål på Korgfjellet i Vefsn

Turkart Helgeland Middels tur Kart
Svartvatnet har vært post i fjelltrimmen for Vefsn, og den var da angitt som en middels tur.
Beskrivelsen var slik: "Kjør E-6 nordover ca. 39 km. Ta til venstre like før Korgfjelltunellen. Følg gamle E-6 ca. 4 km og parker på egnet plass.
Gå over bekken og følg stia fram til gården.
"
 
Husk kart og kompass - god tur!
tennvatnet til svartvatnet
Kartutsnitt over parkering og adkomst til Svartvatnet gård
Turkart Helgeland