Storveto / Veto / Storveten

Post nr 7 i 2019

Fjelltrimmen Middels tur Kart

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Alt 1. Rokåsmyra som ligger omtrent halveis mellom Fustvatn og Brattbakk. Sørover fra veien går en anleggsvei til dolomittbruddet. Veien er belagt med lys grusmasse og skiller seg tydelig ut fra skogsveier. Parker på siden langs anleggsveien. Også gode parkeringsmuligheter innover veien.

Etter ca. 500 m er det et ”kryss”. Dolomittveien til venstre, en skogsvei litt bakover til høyre og rett fram går en skogsvei mot Veto. Følg denne til enden (der slutter også bekken som går langs skogsveien) ca. 20-30 min. fra krysset. Gå til venstre, på gammel skogsvei og følg denne langs bakkekant/fjellkant som du vil ha på din venstre side. Etter ca. 10-15 min. dreier skogsveien i en lang U-sving til venstre og går mot fjellet før den opphører. Følg sti til fjellplatået.

Alt. 2 fra Søfting: Dette turforslaget følger en gammel traktorvei et godt stykke, før den tar av inn på stier av forskjellig størrelse. I starten består landskapet av tett granskog som blir mer spredt når man kommer opp den bratteste kneika. Herfra åpner landskapet seg, med spredt løvskog. Spesielt terrenget før trimkassen er innbydende, med en naturlig bjørkeallé. Toppen er særegen ved at den til tross for sine beskjedne høydemeter, byr på flott utsikt over Vefsn. På grunn av lite vegetasjon, fremtrer toppen som et åpent fjellandskap. Turen er en lett tilgjengelig topptur med god utsikt til Vefsn og ut mot kysten og de Sju søstre.

Posten er plassert på den minste varden som står lengst sør hvor det er best utsikt.

storveten_1
Turforslag for alt.1
storveten_2
Turforslag for alt.2
Turkart Helgeland