Storveten - fra Søfting

Topptur til vesttoppen på Storveten

 • Underkategori:

  • Topptur
 • Lengde i km:

  • ca 2,8 km til toppen
 • Merking:

  • Ikke merket
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Vår, sommer og høst
Turkart Helgeland Middels tur Kart

Efter denne striden satte kong Håkon (den gode) en lov for hele landet langs kysten og så langt inn i landet som det lengste laksen går, han gjorde en ordning her for alt bygd land, delte det i skipreider, og skipreidene delte han i fylker. I hvert fylke var det fastsatt hvor mange skib det skulde være, og hvor store de skulde greie ut fra hvert fylke når det var budt op almenning, og almenning skulde de ha plikt til å greie ut, når det kom utenlandsk hær i landet. Med slikt opbudt fulgte det også at de skulde gjøre veter (ildvarder) på de høie fjellene, slik at en kunde se fra det ene til det andre. Og folk sier at på syv netter gikk hærbudet fra søndste veten til det nordligste tinglaget på Hålogaland.
(Giengitt etter: Holtsmark-Seip: Snorres kongesagaer, Oslo 1942).

Til Veten kommer man fra flere kanter. Det er flere stier som fører til topps, og parkering må avtales nærmere med den enkelte grunneier.
Dette turforslaget følger en gammel traktorvei et godt stykke, før den tar av inn på stier av forskjellig størrelse.
I starten består landskapet av tett granskog som blir mer spredt når man kommer opp den bratteste kneika. Herfra åpner landskapet seg, med spredt løvskog. Spesielt terrenget før trimkassen er innbydende, med en naturlig bjørkeallé. 
Toppen er særegen ved at den til tross for sine beskjedne høydemeter, byr på flott utsikt over Vefsn. På grunn av lite vegetasjon, fremtrer toppen som et åpent fjellandskap. Turen er en lett tilgjengelig topptur med god utsikt til Vefsn og ut mot kysten og de Sju søstre.
 
Se turartikkel for alternativ rute fra Rokåsen.
storveten fra søfting
Markert er adkomsten fra Søfting. Grønn strek er adkomsten fra Rokåsen
Fra den nordre toppen er det flott utsikt ut Vefsnfjorden og til de Sju Søstre
Fra den nordre toppen er det flott utsikt ut Vefsnfjorden og til de Sju Søstre
Fin rasteplass før siste stigninga opp til toppen. Trimkasse er også plassert her.
Fin rasteplass før siste stigninga opp til toppen. Trimkasse er også plassert her.
Turkart Helgeland