Storvatnet/Langvatnet

Fiskevatn i Brønnøy

  • Underkategori:

    • Fiskeplass
  • Avstand fra parkering:

    • I overkant av 5 km til vatnet
  • Parkering:

    • Ved Langfjordøyra
Turkart Helgeland Krevende tur Kart Enkel tur

Storvatnet/Langvatnet er oppdemt i forbindelse med kraftutbygging og ligger mellom Langfjorden og Lomsdal-Visten.

Starten for denne turen er Langfjorden, som er en av innfallsportene til Lomsdal-Visten i Brønnøy kommune. Følg sti/spor etter kraftutbyggerne opp gjennom lia og gå over Øyrelva ved dammen. Og fortsett nordover uten sti, mot vatnet. Ca 560 høydemeter som skal forseres, så dette er en krevende tur.

Husk kart og kompass!

langvatnet
Markert er fiskevatnet. Grønn strek er forslag til adkomst fra Langfjorden.
Turkart Helgeland