Stongneset

Fiskeplass på Helgelandskysten

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Fiske fra berg, varierende dybde - mange grillplasser

stongneset
Turkart Helgeland