Stemtjønna

Turtips i Vefsn kommune

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Stemtjønna (297 moh) i Vefsn kommune

Stemtjønna har vært brukt som post i Fjelltrimmen for Vefsn, og den var angitt som en enkel tur. Beskrivelsen var slik:

Det kan være flere alternative ruter, men vi vil foreslå to:
Alt. 1: Kjør E-6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet ”Skjåmoen”. Etter ca. 6 km, ta til høyre retning Langvatn. Kjør så rett sørover vel 3 km og parker ved Skjervvasselva, ca. 400 m før Langvatn gård. Følg traktorvegen ca. 500m. Hold til venstre og følg til dels utydelig traktorveg / sti fram til et åpent myrområde. Herfra er det ca. 700m i nordøstlig retning fram til Stemtjønna. 
Total distanse: 3,2 km.

 

Alt. 2: Kjør som under alt. 1, men ta til venstre etter ca. 2 km på Langvassvegen på skilting Almås. Følg denne vegen ca. 400 m fram til parkering. Følg tydelig traktorveg som etter hvert går over til sti fram til Stemtjønna. Nesten framme ved vatnet, hold til høyre, passer trimkassen – som ikke er 
fjelltrimkasse – og finn stia som går langs vestsida av vatnet. Følg denne vel 100 m fram til kassen som er plassert oppe på et nes.
Total distanse: 3 km

 

Førsteleddet «stem» betyr demning / dam

stemtjønna
Kartutsnitt over parkering og adkomst til Stemtjønna
Turkart Helgeland