Stavassgården til Elgviddvatnet

Tur i Lomsdal-Visten nasjonalpark fra Stavassgården

Turkart Helgeland Meget krevende tur Kart Enkel tur

Denne turen følger ikke sti. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

Stavassgården er en gjenoppbygd gamel fjellgård som er et glimrende startsted for turer inn i Lomsdal-Visten nasjonalpark.

NB! Vi har ikke fullverdige sporlogger i kartet. I Langskardet er det en strekning på ca 3-4 km til tjønn 702. I Feitskardet er det ca 2 km fra tjønn 883 til loggen fra Måsskardet - som mangler.

Via Feitskardet og Måsskardvatnan:  Følg stien vestover fra Stavassgården og kryss Feitskardelva og fortsett i sørvestlig retning mot Måsskardvatnan. Kjell Iver Johansen (kjiver) har skrevet en utfyllende turartikkel for denne turen, den kan leses her

Via Langskardet: Følg stien fra Stavassgården og langs Stavasselva, gå over hengebrua og start oppstigninga av Langskardet. Drei vestover oppe i skardet og gå på sørdida av tjønn 702 og fortsett videre sør/vestover til østsida av Elgviddvatnet.

Videre vandring:

  • Fortsett sørover til Tosenfjellet (se turartikel)
  • Fortsett nordover via Måsskardvatnan - Litlskardvatnet og ned i Sirijorda i Eiterådalen (se turartikkel)

Turforslaget som er beskrevet her, følger ikke sti, så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

stavassgården_elgvidd
Kartutsnitt over det aktuelle området
Turkart Helgeland