Smalfjellet

Innfallsport til Børgefjell

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Enkel tur

En av infallsportene til Børgefjell nasjonalpark fra Namsskogan i Nord-Trøndelag.

Start fra parkeringsplassen ved Smalvatnet i Namskogan, og gå nordøstover gjennom skogen og opp på snaufjellet.

Mange fine utsiktspunkter mot Majaklumpen og Majavatnet.

Sporet som ligger i kartet følger ikke sti, så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Børgefjell nasjonalpark.

Parkering Namskroken
Parkering Smalvatnet
-2102481237
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland