Skiløperen

Opplevelsesturisme på Røøyen, Tro i Alstahaug kommune

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • 4,4
 • Merking:

  • Ja
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Vår, sommer, høst
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

Enkel og grei tur bort til helleristningsfeltet Valen. 

Skiløperen på helleristningsfeltet Valen på Tro er verdensberømt. Den har vært avbildet overto helsider i det prestisjetunge sportstidsskriftet Sports Illustrated. Grunnen til det var at den 4-5.000 år gamle figuren var forbildet for piktogrammene, symbolene, til Lillehammer-OL i 1994.

Til Tro kommer man ved å ta ferja mellom Forvik og Tjøtta på fylkesvei 17, Kystriksveien. Tro er godt overkommelig med sykkel eller til fots. Informasjonstavle om Skiløperen og den øvrige bergkunsten på Tro står på ferjeleiet. Fra ferjeleiet tar man veien litt opp og til venstre der den deler seg. Du beveger deg nå austover på nordsida av øya. Etter 2,8 kilometer kommer man til nytt skilt. Herfra er det ei merket sti til Skiløperen. Dette arbeidet er gjort i regi av Nordland fylkeskommune.

Fra dette skiltet er det bare føtter som gjelder som framkomstmiddel videre. Så langt har veien vært identisk med den du tar når du skal opp på Røyfjellet, men her skiller de lag. Du skal følge stia som går austover helt til å begynne med litt under fjellet på høyre side av det som er dyrka mark. En bergrygg med samme farge som fjellet ligger foran deg nå, og denne skal du til høyre for. Etter hvert går stia litt mer ut til høyre med fjellet halvt i ryggen. Du har ei jot på høyre side som du beveger deg langs, og etter hvert kommer en forhøyning i terrenget som du går rett over retning sjøen. Helt greit terreng rett fram og uten de store høydeforskjellene. 1,6 kilometer etter at du tok av fra vei er du ved helleristningene, som ligger på en liten høyde over sjøen. Da de ble lagd lå nok helleristningene helt nede ved sjøen, som seinere har sunket.

På grunn av hærverk og slitasje var helleristningene tildekket noen år, men sommeren 2009 fikk de komme fram i lyset igjen. Foruten Skiløperen, finner du her bilder av blant annet elg, ei nise og en person i båt. En periode ble helleristningene malt rød slik at man lettere skulle se dem, men det har man gått bort i fra. Nå skal helleristningene ses i naturlig lys uten kunstige virkemidler. Aller best ser man figurene når det er vått på grunn av nedbør. Så denne turen kan passe godt i regnvær!

Vis hensyn til tusenårig kulturarv. Ikke gjør noen fysiske forsøk på å få bildene tydeligere fram enn de er. Da kan de raskt bli ødelagt for all framtid. Det er ikke tillatt å gå på berget der figurene er. Man skal holde seg på den plattformen som er lagd i tre foran. Helleristningen på dette feltet var tildekket vinterhalvåret 2009/2010 tildekket for å få bort sopp og mose, men sommeren 2010 kom de fram igjen.

skiskiski
Slik ser Skiløperen ut der den ligger i dag. Tar man tida til hjelp finner man den. Dette er tusenårig kulturarv som må behandles med den største forsiktighet. (Bilde: Inge Ove Tysnes)
1820_F_18
(Bilde: Inge Ove Tysnes)
ski
Deler av helleristningsfeltet Valen på Tro. Bildet er tatt i forbindelse med at feltet ble krittet oppi forbindelse med undersøkelser midt på 1990-talle (Bilde: Inge Ove Tysnes)
med ski
En periode var Skiløperen og de andre figurene i feltet oppmalt, men dette har ekspertisen gått bort fra i dag (Bilde: Inge Ove Tysnes)
Turkart Helgeland