Skardvatnet

Turtips i Vefsn kommune

Turkart Helgeland Middels tur Kart

Skardvatnet har flere ganger vært fjelltrimpost i Vefsn.

Beskrivelsen fra fjelltrimmen er slik: "Kjør E-6 nordover. Ca. 5 km fra Halsøy, ta til høyre mot Herringen. Følg så fv.-251 til endes (NB! Hold til venstre i vegdelet i Herringbotnet).
Fra gården (Lia) går du på øversida av gammelfjøset og følger traktorvegen opp bakken. Kryss Peåkeren(Peråkeren) og følg stia videre, delvis gjennom tett granskog før landskapet plutselig åpner seg ved Grandalsbekken, og du tar fatt på stigningen opp Kuferbakken. Oppe på Heian kan stia av og til komme bort for deg på grunn av mye fjellgrunn og stein. Kryss Kløven og gå på skrått ned av fjellet mot kraftlinja. Resten av ferden opp til fjelltrimposten går i Skardvassdalen/Skaaloeguevtele.
Sørover ser vi Brurskanken/Brovrese med Skankkneet og Skankhalsen, Geittindskaret og Geittinden/Gaajssnurhtjie, ”treriksrøysa” mellom Vefsn, Hemnes og Hattfjelldal. Undervegs passeres også Buksvatnet/Måvhkajaevrie (’måvhka’ betyr ’bukse’).
Fjelltrimposten finner du ca. 50 meter til høyre for stia på en høyde med god utsikt mot Skardvatnet, Raudmålingan, Hanskvasshaugan og Skrappelfjellet/Skraabpetjahke.
Total distanse: 14 km
"

Les turartikkel for turen videre til Tustervatnet.

-430612637
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland