Skardmodalselvsrøysa

Sti til severdighet

Turkart Helgeland Middels tur Kart Værmelding

Tursti til serverdighet i Hattfjelldal kommune 

 

Det kan være litt høyt gress i starten (oppe ved parkeringsplassen), men følg den rydda Riksgrensen ned til Skarmodalselva, og du kan da se røysa på sørsida av elva.
 
Sporloggen går ikke fram til røysa, men stopper på nordsida av elva.
 
Skardmodalselvsrøysa er Riksrøys nr. 209 og Riksmerke nr. 262. Da den ble oppmurt i 1761 ble den benevnt som ”Vefsen Elvs Røset”. Røysa er ei mellomrøys på strekningen mellom Rr207 og Rr210, og er 1,4 meter høy og har en bunndiameter på 1,8 meter. Midt i røysa står hjertesteinen med årstallet 1761 og monogrammet til henholdsvis kong Adolf Fredrik og kong Fredrik V. Å flytte eller ødelegge røyser var og er straffbart. Som det heter i Strömstadtraktaten: Den som "...forandre eller reent udkaste noget Grendse Røsz, skal til Skrek og Afskye for andre saa ildesindede, paa Giernings-Stedet ophænges".
skardmodalselvrøysa
Kartutsnitt over parkering og adkomst til Skardmodalselvsrøysa
DSCN1528
Skardmodalselvsrøysa
Turkart Helgeland