Skalandsåsen

Post nr 8 i 2021

Fjelltrimmen Middels tur Kart Les mer

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Alt. 1 Sommer: Kjør til Jomfruremma ved Fustvatnet og hold til vestre ned mot grustaket. Når veien deler seg hold til venstre og parker ved oppsatt parkeringsskilt. NB: Ikke parker langs veien i grustaket! Følg skogsveien og sti vestover langs Fusta fra grustaket. Ved en stor lunneplass/rundkjøring ca 2 km. fra grustaket går det en vei opp til høyre. Følg denne oppover forbi noen hytter mot toppen. På turen passeres Fusta-trimkasen til Helfjell Ungdomslag

Total distanse ca. 7 km.

 

Alt. 2 Vinter: Kjør E6 nordover og ta av mot Forsmo i Drevja ved Baågneset. Kjør så til Næstby Trevare og parker til venstre foran gamle administrasjonsbygget. Følg privat bilvei noen meter og ta av til venstre under kraftlinje og følg løypen. På turen vil man passere to trimkasser til Hellfjell Ungdomslag. Den første man kommer til er Sjurlia. Etter den kassen bærer det oppover «Rauveien» til det flater ut over noen myrer (hold hele tiden til høyre) før det igjen stiger opp til den andre kassen på Almåsen, også kalt «Snymålet», da det står en målepinne for snødybde der. Følg videre merking og spor til Skalandssåsen hvor kassen står på høyeste punkt 348m.

Total distanse ca. 9km.

skalandsåsen_vinter
Markert er turforslaget (vinter)
Turkart Helgeland