Skålvær kultur og natursti

  • Underkategori:

    • Tursti
  • Lengde i km:

    • Ca 3 km
  • Sesong:

    • Hele året
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Les mer

Skålvær ligger lengst vest i Alstahaug kommune. Midt i leia mellom Herøy og Vega. Ikke langt fra verdensarvområdet litt lenger mot sørvest. Skålvær har en lang historie som handelssted på Helgeland, men mistet etter hvert sin betydning på siste halvdel av 1900-tallet.

 

Øya ligger fortsatt midt i leia og innbyr alle og enhver til et besøk. Store deler av Skålvær er i dag statlig sikret friluftsområde. I tillegg finnes 15 private hus og hytter spredt omkring.

 

Det er ingen fastboende på Skålvær lengre, men stedet er langt fra forlatt. En relativt stor frivillig innsats gjør at Skålvær fortsatt blomstrer på sin egen måte.

Kulturstien ble anlagt i 1995 som et samarbeidsprosjekt mellom Skålvær Velforening og Kulturetaten i Alstahaug kommune. Stien består av en rekke solide tavler med tekst og illustrasjoner, som leder de besøkende gjennom landskapet. Man får med seg ganske fyldig informasjon uten å ha med kjentmann eller guide.

 

Det finnes bord og benker en rekke steder langs veien, og et utedo midt ute i skogen.

 

Allerede ved ankomst treffer man på mange informasjonstavler plassert i kaiområdet. Turen går videre langs den nå gressgrodde hovedveien, med en avstikker til hustuftene etter hovedbygningen i gården. Videre forbi hagen og restene av gårdsfjøsen. En avstikker til kirkegården med navnelister over de som ligger begravet der, og videre opp mot kirkebakken. Her kommer det en ny avstikker opp til øyas høyeste punkt, Hundtuva, som rager ca 14 meter over havet. Ikke imponerende høyt, men når det meste omkring er enda lavere, så er utsikten svært bra.

 

Fortsetter man derimot rett fram gjennom grinda ved Kirkebakken kommer en forbi de to siste husene og man begir seg til utmarka. Her går veien forbi Dammen, gjennom Langskåran, der det tidligere har vært utmarkslått. Videre går ferden gjennom ganske tett skog og man kommer til øyas sørligste punkt, Flagghaugen. Langs vestsiden av Skålvær er det mer åpent landskap. Stien kan noen steder være litt utydelig, men en del merker er satt opp til hjelp for turfolk. Man kommer forbi hustuftene på Ytterlodden og tilbake til Dammen som er en populær rasteplass med god skjerming mot vind fra alle kanter. Fra Dammen går det også en mindre sløyfe av stien gjennom plantefelt og til tufter etter en sommerfjøs.

 

Store deler av året er det sauebeite i utmarka. Ta hensyn, og ikke skrem dyrene unødvendig. Hunder må være under full kontroll av eieren.

 

(alle tekster er hentet fra: http://www.skaalvaervel.no )

skålvær
Turkart Helgeland