Planteskolen

Tursti i Alstahaug kommune

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Merking:

  • Delvis
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Hele året
 • Parkering:

  • Parkeringsplass
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Værmelding

Kort tur på under kilometeren i panneflatt terreng, men som underveis gir mye spennende informasjon om treslag og natur

Plantesskolen på Skei mellom Alstahaug og Hamnes tilhører Helgeland skogselskap. Herfrastammar mye av grana som vi ser på Helgelandskysten. Planteskolen ble lagt akkurat hit, blant annet fordi dette er et spesielt frodig og lunt område. Den ruvende fjellveggen bak gir ly for nordavinden, og berget fanger opp og holder på solvarmen. På 1930-tallet ble det plantet forskjellige importerte treslag her for å se hva som klarte seg best. I dag er dette fulgt opp ved at små informasjonsskilt er satt opp og forteller litt om hvor treslagene stammer fra og hvilke egenskaper de har.

Kommer man med bil er det mulighet for å parkere ved innkjøringa. Men ta hensyn til at her både er arbeids- og boplass. Fra innkjørselen går man innover til venstre, inn mot den svære granskogen bak de mindre bygningene lengst vest. Skogen her består av sitkagran fra 1930 omtrent. De trærne som står her er beviset på at sitkagrana trives hos oss, og forsøk de seinere år viser også at den er godt egnet som bygningsmateriale. De største sitkaene her er så store i omfang at en voksen mann med lange armer ikke klarer å favne rundt dem. Bare prøv sjøl!

Når man er kommet inn mellom sitkaene gir stien videre seg sjøl. Man skal østover på langs av fjellet. At gran ikke bare er gran får man sett her. Etter sitkagrana følger kjempeedelgran fra Mellom-Europa. Så et slag som heter concolor og er en edelgrantype importert fra Canada. Videre sibirsk edelgran og edelgran fra Kaukasus. Sistnevnte er populær som juletre i Danmark.

Lerketrær er det også varianter over, hvorav den japanske kommer først. Senere på slutten av selve turløypa følger det en stor vanlig lerk på nesten 30 meters høyde, og det er høyt! Vel halvparten så høyt som teletårnet på Åsen i Sandnessjøen. En 15 meter høy tuja hører også med på turen.

Helt på slutten av stia i skogen er det en kløyvd stor stein som står der som vertskap for flere trær og planter. Et spennende møte å utforske, og er populært for skoleklasser. Selve løypa med trær er på rundt 300 meter. Foruten den skrevne informasjonen man finner underveis, kan det være verd å kikke seg rundt underveis og se opp i gjennom fjellsida, hvordan det gror her. Da skjønner man hvor frodig det egentlig er her. Det området man ser her kalles Skeilia naturreservat og ble fredet ved kongelig resolusjon i år 2000. Det fredete området er på 396 dekar og inneholder de mest verdifulle edelløvskogsforekomstene i Nordland fylke. 

planteskole
Bilde: Inge Ove Tysnes
planteskolen2
Bilde: Inge Ove Tysnes
planteskole
Bilde: Inge Ove Tysnes
Turkart Helgeland