Panorama

Turmål i Mosjøen

  • Underkategori:

    • Tursti
  • Sesong:

    • Hele året
Turkart Helgeland Enkel tur Kart

"Panorama" Dolstadåsen, Utsikten (310 moh) er et fint turmål i Mosjøen og ligger i Dolstadåsen nærturområde (les mer).

Panorama kan nås fra mange kanter.

Fra Andås; Kjør E-6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet Sjåmoen. Kjør opp Andåsbakken og ta første avkjøring til venstre. Deretter andre til høyre (Anette Sagens veg) og kjør forbi Brubakk Maskin og parker på parkeringsplass på høyre side. Gå på siden av bommen og følg den nye (2014) flotte vegen nordover til snuplass og følg den venstre stien. Gå opp bakken og ta til venstre ved skilting ”Panorama”. (ca 1,8 km en vei)

Fra Halsåsen: Ta av fra E-6 rett nord om jernbanestasjonen. Kjør/sykle/gå opp Grensen, deretter Dambekkvegen. Følg Dambekkvegen ca. 1 km, og sving opp i Snevegen. Parker bilen/sykkelen etter ca. 100 m og følg ”Tårnvegen”. Gå oppover ca. 500 m og ta til høyre på tydelig sti. Følg denne opp på Dolstadåsen. Hold til høyre i stidelet oppe på åsen og gå fram til skiltet ”Panorama”. (ca 2,3 km en vei)

Fra Åsbyen: Kjør/sykle/gå opp Grensen, deretter Dambekkvegen. Finn parkeringsplass ca. 100 m før du kommer til toppen av bakken. Gå opp Buvegen (Skiltet). Følg denne opp til Kaukarberget (navnet er kanskje selvforklarende?). Hold til høyre, følg stia og hold igjen til høyre. Gå bakkene til du kommer opp på Prestgårdsmyra. Kryss denne og følg stia til høyre. Gå fram til skiltet ”Panorama”. (ca 1,8 km en vei)

panorama
Panorama er markert midt på kartet
Dolstadåsen 9
Utsikt fra Panorama
Dolstadåsen 3
Utsikt fra Panorama
Telerik
Markert er adkomst fra Andås
Telerik
Markert er adkomst fra Halsåsen
Telerik
Markert er adkomst fra Åsbyen
Telerik
Markert er adkomst fra Skjervengan
Telerik
Markert er adkomst fra Kjerringlia
Turkart Helgeland