Rintelen

Post nr 9 i 2020

Fjelltrimmen Middels tur Kart Les mer

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Alt. 1: Kjør E-6 til Halsøy. Ta av på skilting Sandnessjøen. Etter ca. 12 km, ta til høyre skiltet Elsfjorden. Så til venstre etter nye ca. 4 km, stadig mot Elsfjorden. Kjør nordover ca. 18 km, og ta til venstre mot Dyrhaug (skiltet). Kjør ca. 100 m og ta til høyre mot Enge. Parker på anvist plass. Følg sti sørvestover ca. 350 m til du kommer til lysløypa. Etter vel 500 m i lysløypa, ta av til høyre og følg en godt opptråkket sti fram til Buvegen. Ta til høyre her og så til venstre på skilting Setervegen. Vær oppmerksom ca. 100 m før du kommer til Litlefjelltjønna, ta til venstre i stidelet her. Følg stia videre opp til toppen.

 

Alt. 2 Vinter: Følg RV78 Fjordveien til du kan ta til venstre mot Elsfjord (rett før innslaget i Toven tunell). Kjør ca 7 km nordover, over Buktelven, ta andre avkjørsel til venstre og parker ved bebyggelsen på egnet plass.  Følg traktorveien til høyre når den deler seg, etter en bratt bakke går veien over i en sti, forbi en gammel bu og mot Litjfjelltjønna. I dette partiet er stien utydelig. Ved Litjfjelltjønna tar man til venstre/nordvestover opp på Rintelen.

Det er flott å gå en rundtur med hjemtur via Raudrabben, Moan og nedover mot Buktelven.

Telerik
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland