Panorama

Post nr 11 i 2018

 • Underkategori:

  • Fjelltrimpost i Vefsn
 • Kartblad:

  • 1926 IV Fustvatnet
 • Post

  • 11
 • M.o.h.

  • 310
 • Posten er satt ut

  • Ja
Fjelltrimmen Enkel tur Kart

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Panorama kan nås fra mange kanter.

Fra Andås; Kjør E-6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet Sjåmoen. Kjør opp Andåsbakken og ta første avkjøring til venstre. Deretter andre til høyre (Anette Sagens veg) og kjør forbi Brubakk Maskin og parker på parkeringsplass på høyre side. Gå på siden av bommen og følg den nye (2014) flotte vegen nordover til snuplass og følg den venstre stien. Gå opp bakken og ta til venstre ved skilting ”Panorama”. (ca 1,8 km en vei)

Fra Halsåsen: Ta av fra E-6 rett nord om jernbanestasjonen. Kjør/sykle/gå opp Grensen, deretter Dambekkvegen. Følg Dambekkvegen ca. 1 km, og sving opp i Snevegen. Parker bilen/sykkelen etter ca. 100 m og følg ”Tårnvegen”. Gå oppover ca. 500 m og ta til høyre på tydelig sti. Følg denne opp på Dolstadåsen. Hold til høyre i stidelet oppe på åsen og gå fram til skiltet ”Panorama”. (ca 2,3 km en vei)

Fra Åsbyen: Kjør/sykle/gå opp Grensen, deretter Dambekkvegen. Finn parkeringsplass ca. 100 m før du kommer til toppen av bakken. Gå opp Buvegen (Skiltet). Følg denne opp til Kaukarberget (navnet er kanskje selvforklarende?). Hold til høyre, følg stia og hold igjen til høyre. Gå bakkene til du kommer opp på Prestgårdsmyra. Kryss denne og følg stia til høyre. Gå fram til skiltet ”Panorama”. (ca 1,8 km en vei)

post11a
Turforslag fra Andås
post11b
Turforslag fra Halsåsen
post11c
Turforslag fra Åsbyen
Turkart Helgeland