Øyøra til Høglivatnet

Bynær tursti i Vefsn

Turkart Helgeland Krevende tur Bilder Kart Værmelding

Den gang da privatbilen var en sjeldenhet og Øybrua av ny dato, var Høglivatnet et yndet turmål for Mosjøens befolkning. I dag er trafikken den vegen nokså sjelden. Dette er derfor et turmål med adkomst på delvis gjengrodde stier.

Turen til Høglivatnet begynner på Øyøra. Parkeringsplassen her blir brukt av mange, men det er ikke noe problem å finne ledig plass.
Fra parkering følger man veien som går inn mot Marsøra et par hundre meter. Etter dette tar man av til venstre og følger sti. Denne stien følges opp Trongskardet. Dette er den tyngste delen av turen. Det er bratt terreng og mye steiner. Hold venstre i føste stidele og høyre i neste, og gå ned mot vatnet.
 
Høglivatnet er en fin ettermiddagstur. Ryggen som går på siden av vannet kan følges på tilbaketur om ønskelig.
Høglivatnet kan også nås fra Øydalen (se turartikkel).
høglivatnet
Kartutsnitt over parkering og adkomst til Høglivatnet
Storfjellet og Høglivatnet (8)
Høglivatnet
Turkart Helgeland