Øydalen til Høglivatnet

Turmål fra Øydalen i Vefsn

Turkart Helgeland Krevende tur Kart

Den gang da privatbilen var en sjeldenhet og Øybrua av ny dato, var Høglivatnet et yndet turmål for Mosjøens befolkning. I dag er trafikken den vegen nokså sjelden. Dette er derfor et turmål med adkomst på delvis gjengrodde stier.

Kjør over Øybrua og ca. 2 km til Øydalen. Ta opp til høyre og kjør fram til parkeringsplassen som ligger ved elva på høyre side av veien.
Følg skogsbilvegen opp Øydalen og etter 2,6 km, -ved Finnkøtbakken, tar du til høyre og følger merkinga fram til Høglivatnet. Under oppstigningen til vatnet må du regne med et par temmelig bratte partier.
 
Høglivatnet kan også nås fra Øyøra (se turartikkel), så du kan evt. gå ned denne veien.
høglivatnet
Rød strek er fra Finnkøtbakken til Høglivatnet
Storfjellet og Høglivatnet (8)
Høglivatnet
Turkart Helgeland