Øydalen til Fjellskardtjønna

Del av gammel ferdselsveg

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Enkel tur

Denne traseen er en del av en gammel ferdselsveg fra Vestersida og over til Bjørnvollen ved Hundålvatnet (- derfor navnet «Hundålryggen»). Deler av stia er nå lite brukt og kan derfor stedvis være vanskelig å finne. Stia er ikke merket. Øydalen var i sin tid det en kan kalle en seterdal.

Kjør over Øybrua og ca. 2 km til Øydalen. Ta opp til høyre og kjør fram til parkeringsplassen ved elva.
 
Følg traktorvegen, evt. bilvegen, opp Øydalen. Etter ca. tre km, i Kvanndalsbakken, ta av på sti til venstre og følg denne fram til Kvanndalen. Framme ved den første hytta, gå inn på ny sti i spiss vinkel til høyre. Gå ned i Stor-Kvanndalen og kryss Kvanndalsbekken og Vesterdalsbekken. Stia vises dårlig her, og er dessuten delvis feil inntegnet på kartet (M711). Fortsett bratt opp Hundålryggen og videre sør og vest mot Fjellskartjønna.
 
Fjellskartjønna er i privat eie – i tilfelle noen skulle få lyst til å prøve fiskelykken.
 
Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.
øydalen til fjellskartjønna
Kartutsnitt over adkomst til Fjellskartjønna fra Øydalen.
Fjellskardtjønna
Fjellskartjønna (foto: Svein Aarsnes)
østover fra Hundålryggen
Sett østover fra Hundålryggen (foto: Svein Aarsnes)
Turkart Helgeland