Norges midtpunkt

Severdighet i Lomsdal-Visten

Turkart Helgeland Meget krevende tur Kart Værmelding Enkel tur

Deler av turen inn til "Norges midpunkt" følger ikke sti. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

"Norges midtpunkt" har vært fjelltrimpost i Vefsn, og hadde da 3 forskjellige rutevalg (forslag). To av disse gikk via Lavasshytta og det tredje fra Sørvatnet. I tillegg er det en alternativ rute fra Hundålvatnet. 

Via Sørvatnet (rute 1): Gå opp gjennom Fjellskardet, fortsett sør for Melkarbakken, over Sørvassaksla og ned mot Sørvatnet. Kryss Gårdselva ovenfor utløpet til Sørvatnet/Nervatnet. Følg stien videre langs vatnet, og kryss elva mellom Øvre og Nedre Sørvatn. Gå opp lia på vestsiden av Øvervatnet til posten som er plassert på en liten varde på Norges Midtpunkt.

Fra Lavasshytta (rute 2): Følg sti fra Lavasshytta på vestsiden av Lavatnet, Langvatnet og Nervatnet til Gårdselva. -Herifra følger du samme trasé som beskrevet i rute 1.
Fra Lavasshytta (rute 3): Fra hytta, kryss utløpet av Lavatnet. Gå opp på Grønlifjellet, følg fjellet sørover til varden.

Alternativ rute: Ta ferga til Hundåla. Få noen til å skysse deg med båt over Hundålvatnet til Kraftlaghytta som ligger på sør-vestsiden av vatnet. Følg anleggsvegen som går på vestsiden av elva mellom Kraftlagshytta og Laksen. Herifra fortsetter du på vestsiden av Magelsentjønna og østsiden av Grønlivatnet og videre mot "Norges midpunkt" (ca 8 km en vei).

NB: Norges midtpunkt ligger langt sør på Grønlifjellet, rett vest for Øvervatnet i Sørvassdalen. Punktet er markert med en liten varde, 460 moh (Toppen av Grønlifjellet er 616 moh og ligger over 2 km. lenger nord).

Husk kart og kompass - god tur!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

Norgesmidtpunkt
Markert er Norges midtpunkt.
Turkart Helgeland