Nelleveien

 • Underkategori:

  • Ferdselsveier
 • Lengde i km:

  • Ca. 11 km
 • Tidsforbruk:

  • 4 - 6 timer
 • Merking:

  • Ikke merket
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Barmark
Turkart Helgeland Krevende tur Kart

I gammal tid for bøndene alltid sjovegen når dei skulle til eller frå Søttaren. Reindriftssamane gjekk over fjellet. Vegen dei brukte over fjellet og nordvestover ned til Leirfjorden er varda og blir i dag kalla "Nellevegen", etter den siste reindriftssamen i Søttaren. Leia går over Åmøydalen, forbi hytta til Nelle Toven og vestover til Rundtjønna oppe på fjellet. Herifå går vegen nordover opp Hestdalen til han kryssar kommunegrensa 600 moh. Ned frå fjellet rundar farleia Litltoven, følger ein bekk vestover og når i traktorvegen som går ned Ladingdalen (Vefsn bygdebok særbind VIIIa (Gardshistorie Vefsn)).

Nelleveien starter i gåavstand fra Kvitneset Camping. Veien er en gammel sti som ble brukt av samene Nelle og Konrad Toven for å komme seg over fjellet til hytta som lå i Åmøydalen. Turen over fjellet tar 4-6 timer, og høyeste punkt er ca 900 meter over havet. Ganske bratt opp- og nedstigning, men med moderat kondis går det greit å gjennomføre denne historiske turen. Stia er merket til en når toppen av Tovenfjellet. Deretter på egen hånd til Åmøydalen.

Telerik
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland