Nedre Urdvatnet

Post nr 9 i 2019

Fjelltrimmen Enkel tur Kart

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Kjør til Litjenget på Olderskog, vel 2 km. fra rundkjøringa ved Øybrua. Fra Litjenget følges turvegen først til  «Mostjønna» og så videre sørover til Stortjønna. Denne traseen er delvis skiltet. Ta av fra skogsvegen ved Stortjønna og gå stia sørover forbi Bjørnåstua. Fortsett over Petterlia ned til skogsbilvegen hvor du holder til venstre. Bilvegen går etter hvert over til traktorveg som du følger fram til Nedre Urdvatnet (utt. Olvatnet med tjukk l). Denne fjelltrimposten kan også nås med Mosdalen eller Bjørnådalen som utgangspunkt. Her kan det imidlertid være noe usikkert med parkeringsmuligheter. Posten er plassert på bålplassen like ved stien.

Total distanse: 15 km

nedre urdvatnet
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland