Nævervegsætra

Turtips i Vefsn kommune

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Nævervegsætra har vært fjelltrimpost i Vefsn.

Da Nævervegsætra var fjelltrimpost var beskrivelsen slik: "Kjør E‐6 nordover, og parker på offentlig parkeringsplass ved Kaldåga (Ømmervatnet), ca. 22 km nord for Halsøy. Gå E‐6 til fots 200 m videre nordover og ta inn til høyre på gårdsveg. Gårdsvegen går etter hvert over til traktorveg oppover lia. Nokså bratt, men tørt og fint å gå. Følg traktorvegen fram til posten. Kassen er plassert øst for setra i nordenden av et gammelt jorde.
Total distanse: ca. 5 km
"

-518371104
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland