Middagstjønna

Post nr 8 i 2019

Fjelltrimmen Enkel tur Kart

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Middagstjønna : ca. 5 km tur/retur

Kjør E-6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet ”Skjåmoen”. Etter ca. 6 km, ta til høyre retning Langvatn. Kjør så rett sørover vel 3 km og parker ved Skjervvasselva, ca. 400 m før Langvatn gård. Gå fra parkeringsplass ved Skjervasselva og følg traktorvegen østover ca 600 meter, fortsett så videre på godt synlig sti. Etter ytterligere en liten kilometer holder du til venstre i stidele og fortsetter videre etter stia til Middagstjønna.

Posten er plassert på huset som står på demningen.

middagstj
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland