Marsøra

Bynær turveg i Mosjøen

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Marsøra er et bynært turmål som ligger vest for Vefsna og i Øyøra nærturområde (ler mer). Her er gapahuk, grill, bord og benker. I området finnes også mange rester fra den tia da det var båtbyggeri og senere tømmerlense. 

NB! Turvegen kan stenges, hvis rasfaren blir vurdert som stor.

Start fra parkeringsplassen ved Øyøra Friluftsport og følg turvegen nordover langs Vefsnas bredd. Første del av vegen er relativ flatt, men senere blir det en del litt bratte bakker. Underveis er det flere steder satt opp benker, hvor du kan raste og nyte utsikten mot Mosjøen på andre sia av elva.

Turen passer for alle (svaksynte, rullestol, nedsatt gangfunksjon og trilletur med barnevogn), men vær oppmerksom på at enkelte partier kan være meget krevende med rullestol.

Markert er turveien til Marsøra.
Markert er turveien til Marsøra.
Marsøra Kristian Helgesen (9)
Marsøra Kristian Helgesen (7)
Turkart Helgeland