Njaarken Vaarjelimmiedavje

Lomsdal-Visten

top-articles-lomsdal-visten

Formålet med nasjonalparken er å:

• Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde.
• Bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner.
• Sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogsområder i regionen.
• Sikre grotter og karstforekomster mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.
• Bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland.
• Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Nasjonalparken ligger sør i Nordland, midt i Norge. Parken er 1102 km² stor, størstedelen av arealet ligger i Brønnøy og Vevelstad kommune, men den strekker seg også godt inn i Vefsn og Grane.

Lomsdal-Visten er en nasjonalpark som strekker seg fra fjord til høyfjellsområde med kryssende daler. Fire betydelige fjordarmer skjærer seg inn mot området: Velfjorden, Vistenfjorden, Tosenfjorden og Vefsnfjorden. De to hovedvassdragene er Lomsdalsvassdraget og Sæterelva (vassdrag i Indre Visten). Området er kupert med betydelige høydeforskjeller og går fra fjorden til høyfjellet med Stroklumpen (1292 moh), Breivasstind (1224 moh) og Visttindan (1239 moh) som noen av de høyeste punktene. En mengde små daler, vann og store høydeforskjeller gir et utfordrende og variert område.

Området har store opplevelseskvaliteter. Naturen er storslagen og vekslende fra frodige daler til nakent og værbitt høyfjell med liten eller ingen vegetasjon. Den kanskje største opplevelsen er å følge Lomsdalsvassdraget. Dette vassdraget har i våre dager en sjelden kvalitet: Det er ikke gjort noen form for inngrep fra den første dråpen faller i nedbørsfeltet til elva renner ut i fjorden. Denne opplevelsen er verdt å få med seg og ta vare på! Området har en interessant kulturhistorie med tufter av flere gamle gårder. Dette er behørlig dokumentert i Arvid Svelis bøker.

Spesielle opplevelser er blant annet:
• Restene av Knut Strompdals hage på Strompdal gård
• Fjellgården i Skjørlegda, tatt opp på 1690-tallet, med intakt våningshus og innmark som slås
• Området ved og omkring Lomsdal gård
• Breivassfossen, Tettingfossen og Elgviddefossen
• Utsikten mote Lomselva fra ura på vei opp til Meheia
• Idyllen Nedre Breivatn
• Grunnvassdalen – en vill og vakker dal
• Viddene ved Elgviddevatnet og Jordbruvatnan
• Grottene i Jordbrudalen

Slik kommer du deg til Lomsdal-Vistens innfallsporter:

Nasjonalparken har fire hovedinnfallsporter: Nevernes i Brønnøy, Forvik i Vevelstad, Stavassdalen i Grane og Tverådalen i Vefsn. Her har vi tatt med de som kan nås med offentlig transportmiddel + litt gangavstand. På de fleste stedene kan du parkere bilen, med unntak av innfallsportene i Vistenfjorden: Bønå, Visten og Aursletta.

Fra sør:
Gåsvatnet: Tog til Trofors, buss mot Brønnøysund. Buss fra Brønnøysund mot Mosjøen/Trofors.
Tosbotnet: Tog til Trofors, buss mot Brønnøysund. Buss fra Brønnøysund mot Mosjøen/Trofors.

Fra vest:
Storbørja/Børjeøra: Buss fra Brønnøysund til Nevernes, båtleie.
Langfjorden: Tog til Trofors, buss mot Brønnøysund. Buss fra Brønnøysund mot Mosjøen
Andalsvågen: Buss fra Forvik. Buss fra Brønnøysund, ferge fra Horn.
Visten, Indre Visten (Aursletta, Bønå): Hurtigbåt fra Forvik i Vevelstad/Tjøtta i Alstahaug. Ferge fra Mosjøen til Hundåla, buss til Husvika og hurtigbåt.

Fra øst:
Stavassgården: Tog til Trofors, taxi til Stavassdalen, eller gå gamle Stavassveien (8 km)
Sandvikbakken, Holmen gård: Taxi fra Mosjøen

Fra nord:
Tverådal: Buss fra Mosjøen til Nes (skolebuss), gå (3 km). Taxi fra Mosjøen. Eller gå langs veien vest for Vefsna til Tverådal (7 km).

”I Lomsdalen er det langt til alt. Dette er reinen og rypenes rike. Her er ingen veier, ingen fastboende mennesker lenger, ingen kraftledninger. Alt naturen kan by på av det frodigste og det karrigste, det rolige og det dramatiske, ev ekte, urørt villmark. Lomsdalsvassdraget er ”enestående i landet og sannsynligvis i hele Vest-Europa” (NOU 1983: 42). Vassdraget har på grunn av sine veldokumenterte, naturfaglige kvaliteter og sin referanseverdi blitt vurdert, og delvis hatt foten innenfor ikke mindre enn fire verneplaner. Og kun noen få av i alt 500 vassdragsprosjekt ble vurdert som mer konfliktfylt enn Lomsdalsvassdraget da samlet plan ble behandlet i stortinget i 1986. I matrikkeljordboka for 1723 sies det at Lomsdalsgården ”er en ganske ringe Fieldplatz, hvor kornet ikke modnes: Bare bruset av elvene og vindens sus i tretoppene bryter stillheten nå…”
 

Gå til turkart over Lomsdal-Visten

Tips en venn  Skriv ut