Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie

Tur i Lomsdal-Visten nasjonalpark fra Sirijorda

 • Underkategori:

  • Tursti
 • Lengde i km:

  • Ca 8 km
 • Merking:

  • Tydelig sti og delvis vardet
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Barmark
Turkart Helgeland Middels tur Kart Enkel tur

Denne turen følger ikke sti. I Lomsdal-Visten nasjonalpark vil du finne flere ferdselsleier med dette preget; uten sti, men med enkelte vardesteiner. Det sies om ferdselen i Lomsdal-Visten at den største utfordringen er ikke at man kan gå seg bort, men å gå seg fast. Nettopp på grunn av landskapets ville og egenrådige preg.

Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie har vært fjelltrimpost og da var beskrivelsen slik:

Kjør over Øybrua og følg etter hvert skilting til Eiterådalen. Kjør til Holmen gård (ca. 30 km) og fortsett videre sørover på skogsbilveg. Ta til venstre i første vegdele, kjør over brua, hold til høyre, så rett fram til neste vegdele. Ta til høyre (merket Sirijord), kjør over brua, hold til høyre i neste «kryss» og følg vegen så langt den går. Herfra er det to mulige utgangspunkt: 1. Gammel og til dels utydelig sti skiltet «Litjskarvatnet 7 km» (det er bare 4). 2. Sti etter gammel traktorveg litt lenger øst (anbefales! Se kart). En del bratte og våte partier under vegs, men stort sett greit å ta seg fram etter tydelig og delvis vardet sti fram til vatnet. Posten er plassert på en liten tange til venstre for båtvraket.
Total distanse: 8 km.

Turforslaget som er beskrevet her, følger ikke sti, men det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

Markert er turforslaget
Markert er turforslaget
Turkart Helgeland