Lisetra

Sti til severdighet

  • Underkategori:

    • Severdighet
  • Avstand fra parkering:

    • Ca 2,3 (1,8) km
  • Sesong:

    • Vår, sommer og høst
Turkart Helgeland Middels tur Kart Værmelding

Husene på setra er oppført i 1830-40 åra og seteranlegget var i drift fram til 1952. Fra Lien Gård, 4 km sør for Laksforsen, går det en gammel setervei opp til sera. Denne er merket. Turen tar ca 1 time og går i bratt terreng. Guiding ved forespørsel hos familien Lien. Kontaktinformasjon: Lien Gård 8680 Trofors Tlf 75 18 21 33

Merka sti etter den gamle seterveien fra Lien gård - ca 2,3 km en vei.

Alternativ rute er fra Gulldalen; først etter traktorvei noen hundre meter og senere etter sti fram til setra - ca 1,8 km en vei.

Lisetra
Kartutsnitt som viser sti og alternativ adkomst til Lisetra.
Turkart Helgeland