Langvatnet ved Stavassveien

Fiskeplass i Grane kommune

Turkart Helgeland Enkel tur Kart

Fiskeplass tilrettelagt av Grane jff. Stavassveien er åpen for fri ferdsel om sommeren, om vinteren holdes den ikke åpen. Da kjøres det opp skiløype på veitraseen fra Vestersivegen til Stavassgården.

Parkeringsplass med informasjonsskilt ved Stavassveien før du kommer til toppen av Langvassåsen, ca 8 km sørvest for Trofors sentrum.
Følg sti til Langvatnet (281 moh)
Lettgått og barnevennlig terreng, avstand fra vei til Langvatnet er ca 500 m.
Stien går langs sørsiden av vatnet til rasteplass med gapahuk. Stien fortsetter videre langs vannet og det er flere fine fiskeplasser langs vannkanten. Det er gode muligheter for fiske etter ørret både sommer og vinter. Fiskekort selges av Statskog.

-470300065
Markert er stien fram til gapahuken
20171003_120411
Informasjon ved parkeringsplassen
Turkart Helgeland