Laksforsen - Trofors fiskekortsone

Fiske i Vefsna

  • Underkategori:

    • Fiskeplass
Turkart Helgeland Kart Les mer

Fiskekort:    Statskog

Fiskesorter:    Ørret

Vefsna er en 160 km lang elv, som har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mellom Norge og Sverige. Den renner gjennom kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn og passerer Mosjøen før den renner ut i Vefsnfjorden. I sine glansdager var Vefsna den 5. beste lakseelva i Norge. I dag fremstår elva som Norges beste sjøørretelv og kan skilte med fangster på over 6 tonn de siste årene.

I 1978 ble det konstatert Gyrodactylus Salaris i elva. Siden da gikk laksebestanden fort nedover og var faretruende nær en utryddelse på slutten av 80-tallet, men et storstilt stamfiske ble igangsatt og det ble samlet nok materiale til at stammen er berget. Det ble også produsert så mye smolt og satt ut, slik at man fikk bestanden opp igjen på et akseptabelt nivå.

En fisketur langs elva byr på unike naturopplevelser og nærmest garantert fangst. I sommerhalvåret kan du fiske gratis fra hele Sjøgataområdet i Mosjøen. Ellers er det flere gode fiskeplasser i Vefsna der Forsjordio må sies å være den beste. Her får kun 10 fiskere anledning til å fiske samtidig.

Rotenonbehandling

I 2011 ble første runde med rotenonbehandling i Vefsna-regionen avsluttet. Vassdragene har vært rammet av Gyrodactalus salaris siden 1978. Villaksbestanden i Vefsna, Drejva og Fusta regnes som utryddet på grunn av parasitten, og det har vært høy risiko for smitte til nærliggende vassdrag. Elvene i regionen skal behandles også sommeren 2012. De tre innsjøene i Fustavassdraget der lakseparasitten er dokumentert skal behandles i 2012.

Aksjonen har som mål å friskmelde vassdragene. Laksebestandene er tatt vare på i en genbank og skal reetableres i elva etter behandlingen.
 
laksforsentrofors
Turkart Helgeland