Kulstad- og Hjartåsen nærturområde

Nærturområde til Mosjøen

  • Underkategori:

    • Område
  • Sesong:

    • Hele året
Turkart Helgeland Middels tur Kart

I og rundt Mosjøen finnes et mylder av turmulighetertilrettelagt turveger, merka og umerka stier og områder med villmarkspreg.

I Kulstad- og Hjartåsen nærturområde finner du bortimot 6 kilometer med turstier og traktorveger. I området finner du også flere akebakker, og et nærmiljøanlegg.
Det mest populære turmålet i området er Hjartåsen, (275 moh). Her er det også en fortopp som mange besøker, med god utsikt utover Vefsn og Vefsnfjorden.

Flere av stiene er kloppet, slik at du på sommerstid kan ta deg fram uten å bli våt på føttene. For å finne fram er stiene merket med blått på trær og på merkestolper.
Flere steder går stien nært private bolighus, eller berører innmark. Både barnehager og skolen bruker området, og du vil sikkert finne spor etter disse.

Vi oppfordrer alle til å følge de merka traseene, og ber deg samtidig om å ta del i vedlikeholdet gjennom å rydde søppel, plukke opp etter hunden, og varsle fra til Vefsn kommune dersom skilt, stolper eller merking er mangelfull eller ødelagt.

Infotavle
Infotavla ved starten
Turkart Helgeland