Krongelvatnet

Åpen derhvie gåetieh (torvgamme) nær Lomsdal-Visten nasjonalpark

  • Underkategori:

    • Gamme
  • Avstand fra parkering:

    • ca 6 km fra Bønå Villmarkssenter
Turkart Helgeland Krevende tur Kart Les mer Enkel tur

Den åpne derhvie gåetieh/torvgamma ved Krongelvatnet ble oppført i 1991 som del av et kulturprosjekt med bygging av sørsamiske gammer på Sør-Helgeland. Nasjonalparkstyret for Lomsdal-Visten har satt av penger til restaurering av gammene. Gamma ble bygd av elever fra Vevelstad og på skolen har man tradisjon for tur til Krongelvatnet med årstrinn 9 og 10 annethvert år.

Turen opp til Krongelvatnet starter fra Bønå Villmarkssenter og følger den eldre T-merka varderuta mellom Bønå - Krongelvatn - Sørvassdalen.

Fiskekort til Krongelvatnet får du kjøpt på Bønå gård (som er grunneiere).

Videre vandring:

  • Følg varderuta videre nordover mot Sørvassdalen (se turartikkel)
  • Fortsett østover mot Sandvikbakken i Eiterådalen (se turartikkel)
  • Gå ned til Bønnåvatnet (se turartikkel)

Les mer om Lomsdal Visten nasjonalpark.

kronelvatnet
Markert er plasseringa av gamma
Turkart Helgeland