Klubbfjelltjønna / Glunhkienjaevrie

Post nr 3 i 2019

Fjelltrimmen Enkel tur Kart Værmelding

Stier som er merket i kartet er beregnet for sommer/barmarksferdsel

Hengbrua over elva i Herringbotn (stien til Klubbfjelltjønna) er stengt - vadestedet ca 100 m oppstrøms fungerer fint for kryssing.

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold om vinteren.

Kjør E-6 nordover. Ca. 5 km fra Halsøy, ta til høyre mot Herringen. Følg så Fv-251 til endes (NB! Hold til høyre i vegdelet i Herringbotnet). Kjør forbi Nergården og følg skogsbilvegen så langt du kommer (ikke alltid kjørbar helt fram). Fra parkeringsplassen følger du stia som skrår til høyre. Videre er denne leia merket fram til Klubbfjelltjønna/Glunhkiejaevrie. Posten er plassert på hytta til Statsskog som ligger i sørenden av tjønna. Hytta disponeres av Brurskanken turlag. Den står åpen og gir mulighet for rast og overnatting.

 

Total distanse: ca. 8 km

Skjermbilde 2013-02-25 kl
Stien inn til Klubbfjelltjønnhytta er merket
Turkart Helgeland