Kalvvatn

Hytte i Bindal

 • Underkategori:

  • Utleiehytte
 • Eier:

  • Plahtes eiendommer
 • Sengeplass:

  • 4 (+4-5 i lavvo)
 • Avstand fra parkering:

  • Anleggsvei helt fram
Turkart Helgeland Enkel tur Kart Les mer

Naustet ved Kalvvatn er den røffeste innkvartering Plathe Eiendommer tilbyr. Totalt på ca. 18 m2 med et fullisolert rom på ca. 8 m2. Enkel innredning, 2 køyer, 2 brisker, 4 madrasser, ovn, kopper og kar. Inntil 4 personer kan få plass i hytta, men det blir trangt.

Bak naustet står en lavvo med tre feltsenger og en liten ovn slik at det totalt er plass til 4-5 personer.

Kalvvatn-området er et spesielt område med en natur som er noe helt for seg selv. Gjestene der disponerer et areal på ca 150.000 dekar, stort sett uten andre mennesker. Det blir ikke solgt fiske- eller jaktkort i området, men reindriftsnæringen kan fiske for å få mat i fjellet.

Området ligger på ca 500 moh. Da Åbjøravassdraget skulle utbygges på 1970 tallet måtte Nord-Trøndelag E-verk bygge en 24 km lang anleggsvei fra E-6 inn til øvre Kalvvatn, der dam og inntak skulle ligge. Anleggsveien er stengt med bom og kan på vår eiendom bare benyttes av reindriftsnæringen, Åbjørakraft og våre gjester.

Anleggsveien tar av fra E-6, 9,5 km nord for Namsskogan, eller 2 km syd for Bjørnstad. Dere kjører bil helt frem til hyttedøren. Vi anbefaler å ta med telt for bedre å kunne utnytte det enorme områdets fiske- og jaktmuligheter. Bortsett fra reguleringsmagasinet og en kraftlinje, er sårene i landskapet lite synlige, og båten i Kalvvatnet gir transport til de mer avsidesliggende deler av området.

Våre gjester disponerer en 16' Abåt i aluminium med motor i Kalvvatn. Vegen holdes ikke brøytet, men er vanligvis kjørbar fra slutten av juni til medio oktober.

I forbindelse med utbyggingen ble det bygget 3 naust ved Kalvvatn. Det ene tilbyr vi våre gjester, de to andre disponeres av henholdsvis reindriften og Åbjørakraft. Naustet er totalt på ca. 18 m2 med et fullisolert rom på ca. 8 m2 med enkel innredning, 2 køyer, 4 madrasser, ovn, kopper og kar. Inntil 4 personer kan få plass, men det blir trangt. Det står for tiden en lavvo med plass til 4 ved naustet, som også inngår i leieavtalen.

Kalvvatnområdet omfatter den innerste delen av Åbjøravassdraget. Samene har reinbeite i området, og Nord-Trøndelag E-verk kan ha tilsyn med kraftanlegget. Utover dette er det ytterst få som ferdes i området. Det er et usedvanlig vakkert område med allsidig turterreng, godt innlandsfiske og fin småviltjakt.

(tekst hentet fra plahte.no)

kalvvatnet
Markert er plasseringa av naustet. Grønn strek er anleggsvegen.
Turkart Helgeland