Jengelhytta

Utleiehytte i Børgefjell nasjonalpark

 • Underkategori:

  • Utleiehytte
 • Eier:

  • Vefsn Jeger- og Fiskerforening
 • Sengeplass:

  • 10 (+2)
 • Avstand fra parkering:

  • 15 km
 • Tidsforbruk:

  • 5 timer (sommer)
 • Oppvarming:

  • Vedfyring
 • Sesong:

  • Hele året
 • Parkering:

  • Ved Tomasvatnet
 • Parkering (url):

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Les mer Værmelding Enkel tur

Børgefjell nasjonalpark, opprettet i 1963, er beliggende i et alpint høyfjellsområde i grenseområdet mellom Nordland, Nord-Trøndelag og svenskegrensen. Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Jengelhytta, også kalt ”Vefsnhytta”, ligger om lag 1 km øst for den andre Jengelhytta - ”Granehytta”. Hytta ble bygget i 1908, men har blitt forbedret og utvidet flere ganger i ettertid. Hytta er stor og praktisk, med en større gang, hvor det også er 2 nødliggeplasser om det skulle knipe litt. Denne delen av hytta står også åpen. Hytta er utstyrt med gass til koking.
Hytta er mye brukt, og spesielt på seinvinteren og våren, da fisket i Jengelvatnet er attraktivt. 
Det kan være verdt å merke seg at det henger en spade på en stang oppe på mønet foran inngangspartiet. Den har ei gunstig plassering når man skal spa seg inn vinterstid…

I barmarksesongen følger du stien (Jengelvegen) total lengde ca 15 km (se turartikkel). 

Om vinteren følger du omtrent samme leia. Vi har i kartet lagt inn en sporlogg (fra 28 april 2010) som forslag til adkomst (kartlink)

Les mer om Børgefjell nasjonalpark.
jengelhytta
Jengelhytta til høyre i kartet. Grønn linje er Jengelvegen og blå linje er skisporet til hytta.
jingelhytta
Jengelhytta (www.kjiver.no)
Turkart Helgeland