Jamtfjellvegen

Gammel ferdselsveg mellom Hattfjelldal og Vefsn

 • Underkategori:

  • Ferdselsveier
 • Lengde i km:

  • Ca 33 km
 • Merking:

  • Ikke merket (noe vardet)
 • Underlag:

  • Naturlig grunn
 • Sesong:

  • Barmark
Turkart Helgeland Meget krevende tur Kart

Jamtfjellvegen er en gammel veglei mellom Vesterbukta i Hattfjelldal og Mosjøen. Turen kan tas som en lang dagstur, men det anbefales overnatting (den åpne Klubbfjelltjønnhytta ligger omtrent halvveis).

Start fra Vesterbukta i øst eller ved Litjenget i vest.
Beskrivelse fra Vesterbukta: Følg stien (atv spor) på nordsiden av Geittindskardelva til Jamtvollan, der en krysser elva. Fortsett så nordvestover mot Laedtiebaalka oppe på Jamtfjellet (ca 950 moh), så videre ned i Jamtfjelldalen om nordenden av Jamtfjelldalstjønna (548 moh), videre over låglendet mellom Klubben og Klubbfjellet ned til Klubbfjelltjønna (åpen hytte). Fortsett vestover der du krysser Haustreisdalen nord for Holmvatnet (419 moh), videre mellom Ølløvtuva og Tolvtuva og ned til Sjervvasselva og Langvatnet gård. Fortsett videre til Finnhaugen og til slutt ned til Litjenget.

Turforslaget som er beskrevet her, følger ikke godt synlig sti hele turen, så det er viktig at du gjør grundige forberedelser før du legger ut på tur.
Husk kart og kompass!

jamtfjellvegen
Markert er Jamtfjellvegen
11948281_10153615889663928_292509671_n
Utsikt østover mot Vesterbukta (foto: Linda Nordås)
bekk før kryssing av Geittindskarelva
Bru over bekken før du krysser Gittindskardelva (foto: Linda Nordås)
Ned mot Jamtfjelltjønnene
Utsikt ned mot Jamtfjelldalstjønna (foto: Linda Nordås)
holmvatnet 1
Holmvatnet (foto: Linda Nordås)
Holmvatnet
Holmvatnet (foto: Linda Nordås)
Stikrysset Mosåsen Mostjønna
Stikryss på Mosåsen (foto: Linda Nordås)
Turkart Helgeland