Holmvatnet/Såaloejaevrie

Turtips i Grane og Vefsn kommune

Turkart Helgeland Krevende tur Kart Les mer

Holmvatnet/Såaloejaevrie (419 moh) ligger på grensa mellom Vefsn og Grane kommuner.

Fra Herringbotnet: Kjør E-6 nordover. Ca. 5 km fra Halsøy, ta til høyre mot Herringen. Følg så fv.-251 til endes (NB! Hold til høyre i vegdelet i Herringbotnet). Kjør forbi Nergården og følg skogsbilvegen så langt du kommer. (Ikke alltid mulig å kjøre helt opp!). Følg den merka stien som går til Klubbfjelltjønna, -til denne tar av fra kraftlinja, fortsett etter stien langs kraftlinja og ta senere av til høyre og mot Holmvatnet.

Alternativ rute fra Hevelen: Kjør mot Herringbotnet som beskrevet over, men stopp på Hevelen. Parker ved Kalvmoforsen og følg skogsbilvegen ca 3 km fram til Krügerhytta. Fortsett sørover etter myrdragene til trimkassen "Kalvmonssetra". Fortsett ytterligere ca 200 m sørover, hold under ura og drei bratt opp til høyre. Hold høyden sørover ca 2 km før du tar ned til venstre, krysser Kalvmonesbekken og går fram til vatnet. Dette alternativet er helst for dem som er kjent eller vant med å ta seg fram på egen hånd. Husk kart og kompass!

Statskog er grunneier i Granedelen av vatnet og fiskekort kjøpes på inatur.no.

Turkart Helgeland