Holmvassdalen

Skiløype nært Holmvassdalen naturreservat

 • Underkategori:

  • Skiløype
 • Preparering:

  • Maskinpreparert
 • Lengde i km:

  • 3,6 km
 • Regularitet:

  • Etter behov og værforhold
 • Eier:

  • Grane kommune
 • Merking:

  • Nei
 • Parkering:

  • Ca 10 plasser, 2,2 km fra avkjørsel fra E6
 • Parkering (url):

Turkart Helgeland Kart Værmelding

Holmvassdalen - en dal omgitt av naturskjønne omgivelser. 

Spredt furuskog, og et oversiktelig terreng. Slak skiløype som passer for hele familien. 

Turen inn til Meisfærtjønna går i et naturskjønt landskap. Spredt furuskog, lyst og oversiktlig terreng. Skiløypa følger en slak trasé, og går delvis inne i naturreservatet.

Holmvassdalen er, og har vært, et viktig område for samisk tradisjonell bruk, og fremheves som et viktig reindriftslandskap hvor det fortsatt drives reindrift. Området er egenartet i form av at det har en stor forekomst av gammel naturskog, et stort innslag av rike skogtyper og et rikt artsmangfold. Området har med denne bakgrunn en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning. Jakt, fiske, friluftsliv og bær- og sopplukking kan i hovedsak utøves som før området ble vernet og i samsvar med gjeldende lovverk.

Inne ved Meisfærtjønna er det satt opp en gapahuk av frivillige. Her er det bord og benker, og en liten bålplass. Vær nøysom med veden. I Meisfærtjønna er det fin røye. Det er tatt fisk på 700 gram i tjønna.

Hva kommer navnet ”Meisfærtjønna” av? På folkemunne sies det at dette er en fin plass å ”hvile meisen”, fra den gangen det gikk ferdsel over fjellet og ned til Tosbotnet.

Formålet med fredningen er å bevare et relativt lite påvirket naturområde med dets samlede naturvariasjon i form av arter, naturtyper, økosystemer og et stort biologisk mangfold, og de naturlige geologiske og økologiske prosesser. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. 

meisf
Kartutsnitt over skiløypa i Holmvassdalen
DSC_0023
Gapahuken ligger naturskjønt til, med utsikt over Meisfærtjønna
DSC_0027
Løypa kjøres opp etter behov, og følger en slak og fin trasé
Turkart Helgeland