Hilstadfjellet

Åpen hvilebu i Velfjord i Brønnøy kommune

Turkart Helgeland Middels tur Kart Les mer Værmelding

Hytta på fjellet er til allmenn benyttelse og her passer det bra med en liten rast før en går videre. 

På folkemunne kalles hele dette fjellet for Hilstadfjellet, mens på kartet er det definert som Hilstadfjellet 287 moh og Brattåsfjellet. Dermed ligger det høyeste punktet på Brattåsfjellet, 401 moh.

Hilstadfjellet har tidligere vært med på fjelltrimmen. Den merkede løypa starter i skianlegget i Klokkaråsen, like ovenfor Hilstad skole. Første del av løypa er nokså bratt. Derfor kan det være kjekt med skifeller hvis du går her vinters tid. Dette partiet går langs en sti i skogen. Her er ikke utsikten den aller beste.

Når du kommer opp til hytta, blir utsikten imidlertid helt utrolig. Du skuer ut over hele Velfjorden, Ursfjorden og Sømna. For øvrig er hytta til allmenn benyttelse, så der passer det fint å ta seg en liten rast. På høsten arrangerer Hilstad I.L "Hilstadfjellet opp" - et motbakkeløp som en del av løpskarusellen, med både trim og konkurranseklasser.

(Tekst/foto: velfjord.no)
 

Om "Hilstafjille"
Gammelt utfartssted for Hommelstø, både sommer og vinter. På 1960 tallet ble det bygd en hytte her. Det var mye skogsdrift i området, slik at store områder ble hogd ut og var fri for skog og dermed ypperlig til "å kjøre utfor", som man sa. Særlig på vinterstid kunne det være stor trafikk opp det lille fjellet og i en periode var det kaffesalg på søndager. En vinter på 1970 tallet gikk også det populære Sausfjellrennet over Hilstadfjellet.

Området har også blitt brukt som beite og til utslått av gårdene rundt fjellet. På toppen er det bygd mange varder, eller "vali" som lokalbefolkningen kaller dem. Den største av dem er "Stor-Valin", den ligger på det høyeste punktet og er av forholdsvis ny dato og er mål for motbakkeløpet. Ellers har vi Einnavalin, Less-Valin, Ner-Valin samt en del småvarder som ikke har noe navn.

Hvis man fortsetter innover fjellet kommer man til Brattåsvalin. Herfra kan en se ned på gården Brattås. Nedenfor Less-Valin ligger Vetlie. Det tyder på at det i gammel tid kan ha vært en "vete" på Hilstadfjellet. Vetene var ferdigoppsatte bål. Under ufredstid ble vardene (vetene) bemannet, og ved et eventuelt angrep ble bålene tent slik at meldinger kunne sendes over store distanser.

Litt nord for Hilstadfjellet ligger Drogsøya. Det skal i følge sagnet være gjort funn av skjold og sverd. I følge et gammelt sagn bodde kong Drog her, der var et gammelt tingsted og en variant av sagnet er at kong Drog falt i et slag litt lengre ut i fjorden, i Stikkbogen.

Fra toppen kan en også se deler av deler av det berømte Engavatnet hvor både fisk og vann forsvinner og kommer tilbake i enkelte tørre somre.

(Tekst: John Drevland )

Hilstadfjellet7
Hytta er til allmenn benyttelse, og det passer bra med en liten rast her før man går videre. (Foto: velfjord.no)
Skjermbilde 2013-01-20 kl
Fra toppen er det en fantastisk utsikt, blant annet til Engavatnet, som har det med å forsvinne og komme tilbake i tørre somre.
hilstadfjellet
Utsikt mot Andalshatten
hilstadfjell varden
Varden
Turkart Helgeland